Nákup systému byl spolufinancován z prostředků Ministerstva kultury ČR